Tags: Thi Jahaan Raunak Ab Ghar Woh Soona Pada Hai Woh Jo Khwaab Dekha Tha